Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες για το πετρέλαιο κίνησης

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την επιστροφή στους αγρότες του ειδικού φόρου
κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης αγροτικής χρήσης.

Η απόφαση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιούχα πρόσωπα προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τις ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, τη διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τον τρόπο ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου diesel, για τα έτη 2015 και 2016.

Το ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου