Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Κοινή συνεδρίαση ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ για το θεσμικό πλαίσιο των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης

Δελτίο Τύπου.

Στην κοινή συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, συμμετείχε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος. Η θωράκιση της χώρας περνά μέσα από την ενδυνάμωση της αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δήλωσε
ο περιφερειάρχης...

Θέμα της κοινής συνεδρίασης ήταν «η  αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης, Δήμων και Περιφερειών», με σκοπό να υπάρξει κοινή γραμμή πλεύσης από ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, μετά και την έντονη ανησυχία που προκάλεσαν στους κόλπους της  τοπικής αυτοδιοίκησης νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, με έντονο το στοιχείο του πειραματισμού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση και χωρίς η Αυτοδιοίκηση να έχει διατυπώσει άποψη επ’ αυτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρεται, αποτελεί η πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για σύσταση θέσεων διοικητικών και αναπληρωματικών Διοικητικών Γραμματέων εν είδει «τοποτηρητών» στους δήμους και τις περιφέρειες, που θορύβησε έντονα τα δύο θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, τα οποία και εξέφρασαν την αντίδρασή τους στην προοπτική ενδυνάμωσης μη θεσμικών φορέων σε βάρος των θεσμικών αυτοδιοικητικών οργάνων.

Για το θέμα αυτό εξάλλου, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος έχει διατυπώσει την κάθετη αντίθεσή της σε κάθε νομοθετική απόπειρα που θα έχει στόχο τη δημιουργία δύο πόλων εξουσίας στο εσωτερικό κάθε ΟΤΑ, αποξενώνοντας τα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από καθήκοντα που είναι συνυφασμένα με την άμεση λαϊκή τους νομιμοποίηση και για τα οποία έχουν λάβει εντολή άσκησης από την ίδια την τοπική κοινωνία. Όπως επισημαίνεται, οι φυγόκεντρες τάσεις στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και τα προβλήματα συντονισμού των οργάνων διοίκησης, οι επικαλύψεις και η σύγχυση οργάνων και αρμοδιοτήτων που δημιουργούνται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των ΟΤΑ και την εκπλήρωση της συνταγματικής τους αποστολής.

Όπως σημειώνεται, σκοπός της κοινής συνεδρίασης ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ ήταν να υπάρξει ενιαία στάση απέναντι στα θέματα που αφορούν την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, με στόχο την ενδυνάμωση και όχι την αποδυνάμωσή τους, όπως σήμερα επιχειρείται.  Επίσης, για να  εξεταστεί κάθε πρόσφορο μέσο κλιμάκωσης των αντιδράσεων της Αυτοδιοίκησης στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αναλάβει ρητή δέσμευση για τον απόλυτο σεβασμό της αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού..
Επί του θέματος, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε: «Το κεντρικό κράτος πρέπει επιτέλους να ξεπεράσει φοβίες και αγκυλώσεις και να αντιληφθεί ότι σε μια τόσο δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύει η χώρα μας, με τόσα μέτωπα ανοιχτά, η θωράκισή της μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενδυνάμωση της αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου